Mens Fashion World - ekstraordinær generalforsamling 2024

Online via Teams
Fra: 30 Aug 2024 Kl: 09:15
Til: 30 Aug 2024 Kl: 09:45

Mens Fashion World indkalder til ekstraordinær generalforsamling 2024.

Fredag den 30. august 2024 kl. 09.15 - 09.45 online via Teams

Tilmelding sker til sekretariatet på mail jand@danskerhverv.dk

Dagsordenen på den ekstraordinære generalforsamling består af følgende punkter: 

  1. Valg af dirigent
  2. Fusion med brancheforeningen MERK
  3. Fordeling af foreningens formue ifm. fusion med MERK

Fusionen blev vedtaget på den ordinære generalforsamling 30. maj 2024 med 5 ud af 5 stemmedeltagende medlemmer. Jf. vedtægternes § 10 kræver opløsning af foreningen dog vedtagelse med 2/3 af de i afstemningen deltagende medlemmer på 2 generalforsamlinger, der afholdes med mindst 3 måneders mellemrum. Derfor skal der endnu engang stemmes om en opløsning af foreningen med formålet, at den lægges under brancheforeningen MERK som branchenetværket: MERK Menswear.
 
Link til deltagelse fremsendes senest dagen før. Husk at booke tidspunktet i din egen kalender. Vel mødt.


MERKDANMARK

Visit

Børsen
1217 København K

Contact

T: (+45) 3374 6139
M: info@merkdanmark.dk
Copyright © 2024, MERK, All Rights Reserved